Feiten over Indonesië

Geografie

 • Indonesië bestaat uit 17.500 eilanden, waarvan er zo’n 6000 bewoond zijn.
 • De totale oppervlakte van Indonesië is bijna 2 miljoen vierkante meter.
 • Ter vergelijking: Nederland past hier meer dan 50 keer in, en Belgie zelfs bijna 60 keer.
 • Kalimantan is het Indonesische deel van Borneo, het twee na grootste eiland van de wereld. Andere landen op Borneo zijn Maleisië en Brunei. Tweederde van Borneo is van Indonesië.
 • Borneo is ruim 20 keer groter dan Nederland, en zelfs 25 keer groter dan België.
 • De grootste ecologische bedreigingen voor Indonesië zijn: ontbossing, waterverontreiniging door industrieën zoals goudmijnen en luchtvervuiling door het verbranden van grote oppervlaktes bos.


(Bron: The World Factbook, UNdata)

Populatie

 • Indonesië heeft meer dan 250 miljoen inwoners.
 • 44% van deze populatie is onder de 24 jaar, dit komt neer op ongeveer 110 miljoen jongeren.
 • Van deze 110 miljoen zijn er bijna 70 miljoen onder de 14 jaar.
 • De hoofdstad van Indonesië heeft bijna 10 miljoen inwoners.
 • Kalimantan heeft meer dan 14 miljoen inwoners.
 • Kalimantan kent heel veel stammen, ze staan bekend als ‘Dayak’.
 • Elke stam onderscheidt zich door de verschillende gebruiken en door de taal. Er zijn alleen in Kalimantan al ruim 80 verschillende stamtalen, waarvan veel weer te onderscheiden zijn in diverse dialecten.


(Bron: The World Factbook, UNdata)

Religie

 • Indonesië is het grootste islamland ter wereld.
 • 87% van de totale populatie is moslim.
 • Indonesië kent zes officieel erkende religies: de islam, het protestantisme, het katholicisme, het hindoeïsme, het boeddhisme en het confucianisme.
 • Elke Indonesiër moet een van deze zes religies kiezen, deze staat aangegeven in zijn/haar paspoort.
 • 7% van de bevolking noemt zichzelf protestant en een kleine 3% katholiek.
 • De meerderheid hiervan praktiseert ook nog animisme naast hun “paspoort geloof”.


(Bron: The World Factbook, UNdata)

Economie

 • Het gemiddelde inkomen in Indonesië is rond de 100 euro per maand.
 • De meeste mensen leven van het land, verbouwen groente en fruit of werken op plantages.
 • In Kalimantan zijn de meeste bossen verdwenen en vervangen door oliepalmplantages of rubberboomplantages.
 • Indonesië is rijk aan grondstoffen zoals aardolie en gas.
 • Ook zijn er veel verschillende waardevolle gesteentes, zoals goud, te vinden in Indonesië.
 • Volgens de VN leeft 16% van de bevolking onder de armoedegrens.

 

(Bron: The World Factbook, UNdata)